For Tommy Mikkelsen Spåner ApS

Sidst opdateret: 31.05.2018

Tommy Mikkelsen Spåners dataansvar

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af det indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering) og undlade videre brug af hjemmesiden.

Vi behandler dine data i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), markedsføringsloven og de gældende love i Danmark.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette indhold/annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer/indhold kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Funktionelle cookies

Funktionelle cookies bruges til at registrere oplysninger om dit besøg, som er relevant for funktionaliteten på sitet.

Statistik Cookies

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå̊, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt. Herunder Google Analytics.

Marketing Cookies

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og værdifulde for den enkelte bruger. Herunder Google Adwords.

Sikkerheds Cookies

Indsamler data med sikkerhed for øje og for forhindring af hackerangreb og anden ødelæggelse af vores hjemmeside og data.

Formålet med cookies er:

 • At optimere brugerens oplevelse af sitet
 • At optimere design
 • At generere webstatistik
 • At forhindre hackerangreb
 • At målrette markedsføring

  

Personoplysninger

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Tommy Mikkelsen Spåner er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Alice Uth
Adresse: Ringstedvej 48, 4180 Sorø
CVR: 77213619
Telefonnr.: 57806051
Mail: alice@tmspaaner.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Kunde oplysninger

 • Almindelige personoplysninger
 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi modtager oplysningerne fra dig.

Firmaets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Firmaets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af kundeoplysninger:

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine kundeoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger også i en periode efter levering af varer

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivillig, om du vil samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det,

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra sidste levering og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din sidste køb

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.