Spåner til heste:

Vi mener, at de bedste spåner til hestestalden er den grove spån. Grove spåner anvendes til madrassen og til dybstrøelse. Savsmuld kan med fordel anvendes til heste, som står i spiltov. Hesten er fra naturens side et dyr, der lever et frit og vildt liv, et liv i bevægelse. Hestens natur og instinkter stiller store krav til det miljø, der omgiver den. Her tilbyder vi en spån, der ikke blot tilgodeser det enkelte dyr i stalden, men også de mennesker der færdes her. Det er samtidig en økonomisk fornuftig løsning.

Spåner til grise:

Hos grisene anbefaler vi to forskellige typer spån. Til smågrisene og i farestalden anbefaler vi træmel eller savsmuld. Det er af vital betydning, at madrassen er helt fri for stiknasser, og derved skåner de små grise, som er sarte ved navle/lyske osv. Til større grise, såvel i løsdrift som i stierne, bruges med fordel den grovere spån til dybstrøelse. Den grove spån holder sig tør og luftig og pakker sig ikke så let som de finere spåner.

Spåner til fjerkræ:

Til fjerkræ anbefaler vi en grov spån, der holder sig tør og blød længere end de finere typer. Til kyllinger er det vigtigt, at spånerne er renset for smuld, som de ikke kan fordøje.

Spåner til kreaturer:

Til malkekøer anbefales savsmuld. Til løsdriftsstalden, hvor dyrene går på dybstrøelse, anbefales den grove spån.

Spåner til mink:

Til redekasserne anbefaler vi den grove spån. Det er vigtigt, at spånen er grov og renset for smuld, så minken kan bygge en rede, der ikke falder sammen. For at holde pelsen ren, er der mange avlere, der lader minken gå på spåner inden pelsning.

Spåner til Kæledyr:

Kaniner, hamstrer, marsvin – grove spåner.

Hundekenneler:

Grove spåner og savsmuld afhængig af pels/temperament.

Køb dine spåner her…